Ponuka pivníc a garážových státí

statia
Podlažie Druh neb. priestoru Názov miesta Výmera Cena s DPH
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 1 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 2 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 3 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 4 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 5 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 6 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 7 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 8 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 9 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 10 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 11 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 12 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 13 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 14 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 15 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 16 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 17 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 18 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 19 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 20 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 21 25,22 m2 10 800 €
2PP 1 nebyt Garážové státie č. 22 25,22 m2 10 800 €
2PP 3 nebyt  Pivnica  3,12 m2  3 744 €
2PP 4 nebyt  Pivnica  3,12 m2  3 744 €
2PP 2 nebyt  Pivnica  7,22 m2  
2PP 5 nebyt Pivnica č. 1 3,6 m2  4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 2 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 3 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 4 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 5 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 6 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 7 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 8 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 9 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 10 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 11 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 12 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 13 3,6 m2 4 332 €
2PP 5 nebyt Pivnica č. 14 3,6 m2 4 332 €
2PP    Kočikáreň  32,53  
2PP    Kočikáreň  17,99  
1PP 6 nebyt  Pivnica č. 1  5,06 m2  6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 2 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 3 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 4 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 5 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 6 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 7 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 8 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 9 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 10 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 11 5,06 m2 6 079 €
1PP 6 nebyt Pivnica č. 12 5,06 m2 6 079 €
1PP 7 nebyt  Kotolňa  16,32 m2  
1NP 8 nebyt  Pivnica č. 1 3,71 m2  4 452 €
1NP 8 nebyt Pivnica č. 2 3,71 m2 4 452 €
1NP 8 nebyt Pivnica č. 3 3,71 m2 4 452 €
1NP 9 nebyt  Pivnica č. 1  3,18 m2  3 820 €
1NP 9 nebyt Pivnica č. 2 3,18 m2 3 820 €
1NP 9 nebyt Pivnica č. 3 3,18 m2 3 820 €
1NP 9 nebyt Pivnica č. 4 3,18 m2 3 820 €
1NP 9 nebyt Pivnica č. 5 3,18 m2 3 820 €
1NP 9 nebyt Pivnica č. 6 3,18 m2 3 820 €
pri objekte    Parkovacie státie vonku č. 1    6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 2   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 3   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 4   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 5   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 6   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 7   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 8   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 9   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 10   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 11   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 12   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 13   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 14   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 15   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 16   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 17   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 18   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 19   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 20   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 21   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 22   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 23   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 24   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 25   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 26   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 27   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 28   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 29   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 30   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 31   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 32   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 33   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 34   6 000 €
pri objekte   Parkovacie státie vonku č. 35   6 000 €